Taxaties door Makelaars van Nu

Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Vaak is een taxatie nodig voor de aanvraag van een hypotheek. De geldverstrekker kan aan de hand van het taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Taxatierapporten worden ook vaak opgesteld voor waardering van onroerend goed ten behoeve van aankoop- of verkoopbeslissingen. Als taxateur zijn wij ingeschreven in het NRVT en zijn wij aangesloten bij het NWWI. Onze rapporten worden door alle banken geaccepteerd, objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie en voor elke soort woning. U kunt ons telefonisch of per mail benaderen voor meer informatie.